top of page

ליווי ארגונים ועמותות

צמיחה ושגשוג בארגונים
 
ליווי ארגונים ועמותות בנקודות מפנה שונות והעלאתם מדרגה בסולם המצוינות תוך זיהוי הליבה והחזון המאחד.

ארגונים נתקלים באתגרים רבים בתחום של תכנון אסטרטגי, התייעלות, והצורך להתחדש ולחדש כל הזמן. תהליך הליווי טומן בחובו ניסוח מחודש של חזון וייעוד הארגון, איתור והגדרת האתגרים מולם הוא ניצב, והובלת ההנהגה והצוות ליישום פתרונות לסוגיות אלו. לעיתים קרובות עלינו פשוט לעצור, להסתכל מסביב ולזהות הזדמנויות לשינוי, לשיפור ולפריצת דרך משמעותית קדימה. הזדמנויות אלה לא פעם מסתתרות מאחורי מה שנראה כקושי או אתגר.

 

בסדרת מפגשים עם דרגים שונים בארגון מוצפים נושאים העומדים בלב ליבו של הארגון - חוזקות, אתגרים, הזדמנויות ואיומים. המלווה מכוון את הצוות לחשיבה יצירתית במטרה לרענן ולקדם את אפקטיביות הארגון. לאורך התהליך מושם דגש על שיפור התקשורת בין דרגי הארגון השונים, קידום שיתוף פעולה פנים-ארגוני ויצירת זהות ארגונית הנותנת עוצמה והשראה.

הניסיון רב השנים שצברתי בתפקידי הניהול והפיקוד הרבים, לצד הרגישות שלי לאדם, למצוקותיו, לחששותיו ופחדיו, ומיומנויות האימון וההקשבה שרכשתי מסייעים לי להגיע עם לקוחותיי להשגת המטרות הנכספות אותן הם רוצים לממש, ולעיתים קרובות אף מעבר למצופה. אנו צומחים ומשתבחים יחדיו.

bottom of page