top of page
nachumheadAdi1_edited.png
אימון אישי וארגוני, ליווי מקצועי למנהלים, ארגונים ועצמאיים בנקודות מפנה שונות בחיי העסק. יחד נפלס את הדרך לזיהוי הצרכים, האתגרים, החסמים וההזדמנויות בדרך להצלחה מקצועית ואישית.

 

צמיחה ושגשוג בארגונים
 
ליווי ארגונים ועמותות בנקודות מפנה שונות והעלאתם מדרגה בסולם המצוינות תוך זיהוי הליבה והחזון המאחד.
העשרה ולמידה קבוצתית
 
התנסות בשיטות ובכלים מעשיים והעשרה בנושאי מנהיגות, חזון ומימושו תוך הישענות על ידע וניסיון ניהולי מגוון.
מסע אישי לגילוי הדרך להצלחה
אימון אישי, עסקי וארגוני, ואימון קבוצות בדגש על הצלחה מקצועית ומימוש יעדים בקריירה ובתחומי החיים האחרים.
bottom of page