top of page
  • תמונת הסופר/תAdmin

השפעת ההוויה וההנכחה בתהליך האימוןהשפעת ההוויה וה'הנכחה' (presencing) באימון: מסגרת אפשרית להתפתחות יעילה של מתאמנים

(מושג ה'הנכחה' -תרגום שלי- מושאל מתפיסתו של אוטו שארמר, ראה בהמשך)

 

אימון הוא תהליך דינמי המשתרע מעבר למודלים המסורתיים של ניהול באמצעות הנחיה ישירה (הוראות – או מה שבאנגלית קרוי directive guidance), תוך הדגשת הפוטנציאל הטרנספורמטיבי של גישה שיתופית. כאשר המאמן נשאר לצידו של המתאמן, ומנהל איתו או איתה דיאלוג רפלקטיבי, ומטפח סביבה של סקרנות לא שיפוטית ואכפתיות אמיתית, תוצאות עמוקות ומשמעותיות לא יאחרו להגיע.


כמאמן המחויב לצמיחה טרנספורמטיבית, שילבתי את מושגי ההנכחה וההוויה בפרקטיקות האימון שלי, ושאבתי, בין היתר, מהמסגרת הטרנספורמטיבית שפותחה על ידי אוטו שרמר. שיטותיו, המופיעות באופן בולט ב"תיאוריית ה  U - להוביל מן העתיד כפי שהוא מגיח", סובבות סביב מרכיבי הליבה של נוכחות, הנכחה (presencing) של העתיד האפשרי וחישה (sensing). מרכיבים אלה לא רק מנחים ומובילים לשינוי אישי וארגוני, אלא אף משפרים מאוד את חווית ואיכות האימון (coaching).


מהות ההנכחה וההוויה באימון


הנכחה, לפי התפיסה של אוטו שרמר, היא סינתזה בין "נוכחות" ו"חישה", סינתזה המאפשרת חיבור עמוק לפוטנציאל הגבוה ביותר של האדם. בשילוב עם תרגול ה"הוויה" של המאמן – המיומנות של להישאר נוכחים באופן מלא ומעורבים עם המתאמן – גישה זו מטפחת סביבה שתורמת להקשבה עמוקה, התבוננות עצמית ותובנות טרנספורמטיביות. אנו מעודדים את הלקוחות לנצל את החוכמה והיצירתיות הפנימיים שלהם, ולנווט דרך טרנספורמציות אישיות ומקצועיות ביעילות.


ראיות אמפיריות ומסגרת תיאורטית


האפקטיביות של גישת ההנכחה וההוויה באימון נתמכת על ידי תובנות אמפיריות ומחקר אקדמי. העקרונות של שחרור הרגלים ישנים ואימוץ עתיד מתפתח, כפי שנוסחו על ידי שרמר, הם חיוניים לשינוי טרנספורמטיבי ומתיישבים היטב עם ממצאים ממפגשי אימון שונים, כולל החוויות האישיות שלי כמאמן.


מהו הביטוי המעשי של מושגי אוטו שרמר?


נוכחות

מיינדפולנס והקשבה פעילה: שילובן של פרקטיקות מיינדפולנס ושמירה על תנוחת הקשבה פעילה מבטיחים נוכחות מלאה של המאמנים, ויוצרים סביבה פתוחה ומקבלת עבור המתאמן. דבר זה בתורו מעודד את המתאמן להיות מעורב ורתום, להשתתף באופן אקטיבי, ולשתף בחופשיות רבה ומלאה יותר.


הנכחה

תרגילי ויזואליזציה (הדמיה ודימיון מודרך) ופרקטיקות רפלקטיביות: טכניקות כגון כתיבת יומן ותרגילי הדמיית חזון אסטרטגי עוזרות ליחידים ולקבוצות להתחבר עמוק לפוטנציאל העתידי שלהם, ומאפשרות את פיתוחו של נתיב ברור קדימה, לעבר העתיד.


חישה

מסעות למידה ותהליכי יצירת אב טיפוס לבחינה: על ידי עיסוק במסעות למידה (תהליכים של חשיפה, גילוי, הגברת המוטיבציה ופרקי ורסיסי למידה בהזדמנויות ובצורות שונות ולאורך זמן, בהתמדה) ובניית אבי טיפוס אפשריים (אב טיפוס=פרוטוטיפ – מודל פעולה ועשייה אפשרי חדש, שטרם ניסינו, או כזה שבנינו בהתאמה למציאות הספציפית שלנו, של המתאמן), מאמנים יכולים לעזור למתאמנים לחוש, להיות ער ופתוח ולהסתגל למציאות המתעוררת ולעתיד פוטנציאלי, תוך טיפוח גישה פרואקטיבית לאתגרים.


כיצד מיישמים את כל אלה בתהליכי האימון?


בעבודתי כמאמן, אני משתמש בתערובת ובשילוב של טכניקות, כולל אלה אשר צוינו לעיל, כדי לטפח פריצות דרך משמעותיות, במקום ובזמן המתאימים במהלך האימון. לדוגמה, באמצעות הנכחה, מנהלים מוצאים או מגיעים לבהירות בתהליכי קבלת ההחלטות שלהם, ומתאימים את פעולותיהם לעתיד החזוי כך שתהיינה בהלימה איתם (עם אותם ה'עתידים החזויים'). באופן דומה, טכניקות חישה מאפשרות לצוותים לחקור ולהסתגל לאסטרטגיות תפעוליות חדשות שתואמות יותר ונמצאות בהלימה גדולה יותר עם דרישות השוק המתפתחות.


כשאני אומר 'חישה', אני מתכוון לפתיחת ערוצי חישה למציאות הסובבת, הפנימית והחיצונית למתאמן. בהקשר זה, של תהליכי האימון, "חישה" מוסיפה מימד בעל ערך לתהליך בכך שהיא מאפשרת לאנשים להתכוונן למציאות המתעוררת ולעתיד פוטנציאלי.


כך זה עובד ומשפר את חוויית האימון:

הסתגלות לשינוי: חישה מאפשרת למאמנים וללקוחות להישאר ערניים וזריזים (במובן agile) ובעלי יכולת הסתגלות אל מול נסיבות משתנות. על ידי התבוננות ופרשנות של שינויים עדינים בסביבה או במגמות בשוק, המתאמנים יכולים להתאים באופן יזום את האסטרטגיות וההתנהגויות שלהם כדי להישאר בהלימה וביישור עם המטרות שלהם.


פתרונות חדשניים: באמצעות חישה, מתאמנים יכולים לחשוף תובנות ונקודות מבט חדשות שהן אולי לא ברורות דיין במבט ראשון. על ידי בחינת מגמות מתפתחות או גישות לא שגרתיות, המתאמנים יכולים לזהות פתרונות חדשניים לאתגרים מורכבים, תוך טיפוח יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה.


התאמה לייעוד ולכוונה: חישה עוזרת למתאמנים להתחבר למטרה ולערכים העמוקים יותר שלהם, ובעיקר לתחושת והגדרת הייעוד שלהם (life or business purpose statement) ומנחה את קבלת ההחלטות והפעולות בהתאמה. על ידי שמירה על הלימה עם ה"מצפן הפנימי" (הגדרת הייעוד) ועם האותות החיצוניים המתקבלים מהסביבה, באמצעות הקשבה וחישה עמוקים, המתאמנים יכולים להבטיח שהבחירות שלהם תהיינה תואמות את האני האותנטי שלהם, מה שמוביל להגשמה וסיפוק גדולים יותר.


חוסן משופר: על ידי פיתוח רגישות מוגברת לסביבתם, המתאמנים יכולים לבנות חוסן איתן ולנווט מצבים של אי ודאות בצורה יעילה יותר. חישה מאפשרת ללקוחות לצפות מכשולים והזדמנויות פוטנציאליים, ומאפשרת להם להגיב בביטחון וביכולת הסתגלות אף לנוכח מצוקה.


בסך הכל, שילוב חישה בתהליך האימון מעשיר את החוויה על ידי העצמת המנהלים המתאמנים לאמץ שינוי, לטפח יצירתיות ולהתאים את פעולותיהם לאני האותנטי שלהם.


הלימה עם גוף המחקר האקדמי


השילוב של תורת ה U של שרמר עם מתודולוגיות אימון אחרות משפר את העושר של חוויית האימון. עבודותיהם של מייקל בראון וג'ון ויטמור מדגישות את חשיבותן של המודעות והתודעה (consciousness and awareness – תרגום שלי) באימון, אשר נמצאות בהתאמה ובהלימה עם ההקשבה העמוקה והמודעות המטופחות על ידי תהליכך ההנכחה. יתר על כן, הגישה ההתייחסותית (relational approach) המודגשת על ידי הוקינס וסמית מהדהדת את החשיבות של בניית קשרים עמוקים ואמפתיים שהם מרכזיים כל כך בפרקטיקות נוכחות והנכחה יעילות.


סיכום


שילוב ההנכחה באימון לא רק משפר את דיאלוג האימון, אלא גם מעצים את הלקוחות לנווט דרך אתגרים מורכבים באופן חדשני ויעיל. הסינרגיה בין ראיות אמפיריות, יישום מעשי והפניות אקדמיות מספקת גישה מקיפה לטיפוח שינוי טרנספורמטיבי בפרקטיקות האימון.


הספרות, כמו גם הניסיון האישי שלי, מצביעים על כך שההשתתפות באימון, המאופיינת בנוכחות ובאחווה בין מאמן למתאמן, תורמת באופן משמעותי לתוצאות חיוביות. ראוי להעמיק עוד במחקר ובחקירה נוספים על מנת לחדד את ההבנה שלנו בתחום מרתק זה, ועל מנת להרחיב את היישום של מסגרת ההנכחה, הנוכחות וההוויה בתהליכי האימון.


מקורות:


Brown, M. (2018). "Coaching Presence: Building Consciousness and Awareness in Coaching Interventions." International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 16(1), 56-68.

Hawkins, P., & Smith, N. (2013). "Coaching, Mentoring and Organizational Consultancy: Supervision, Skills, and Development." McGraw-Hill Education.

Scharmer, O. C. (2009). "Theory U: Leading from the Future as It Emerges." Berrett-Koehler Publishers.

Scharmer, O. C., & Kaufer, K. (2013). "Leading from the Emerging Future: From Ego-System to Eco-System Economies." Berrett-Koehler Publishers.

Whitmore, J. (2009). "Coaching for Performance: GROWing Human Potential and Purpose." Nicholas Brealey Publishing.18 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page